Piotr Szulc (s) Ewa Ciałowicz (r)

"Beznadziejny"

Facebook