Aleksandra Kołodziejska (s) Adam Kołodziejski (r) Joanna Tatarska (k)

"Korposzczurek Niko"

Facebook