W tym roku ograniczyliśmy listę wystaw do dwóch galerii. Wchodząc do pierwszej zobaczysz wszystkie nadesłane prace na Międzynarodowy Konkurs na Krótką Formę Komiksową. W drugiej znajdziecie ponad 370 krótkich komiksów biorących udział w konkursie Komiksowa Odyseja Kosmiczna, organizowanego wspólnie z Ambasadą USA- każdego dnia uzupełniamy prace !

Facebook