TOMASZ KOZŁOWSKI

United States of Komiks

Tomasz Kozłowski – ukończył psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Autor spektakli teatralnych „Merkucjo i Tybalt nie żyją“ (2018, zrealizowane w współpracy z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi), „Wciąż patrzą“ (2019) oraz „Iluzja wstrząsu“ (stworzona na festiwal Dotknij Teatru). Organizator spotkań literacko-filmowych „Około literatury”. Prowadził wraz z Anną Szumacher cykl warsztatów literackich dla dorosłych zakończonych wydaniem antologii opowiadań „Około fikcji”. Współautor audycji radiowej Zjednoczone Stany Komiksu oraz komiksu internetowego dziedziczka.pl.

Facebook