PIOTR ŁUCZAK

Kancelaria Hasik, Rheims & Partners

Piotr wraz z zespołem Kancelarii Hasik Rheims & Partners pomaga Klientom chronić przysługujące im prawa własności intelektualnej. Najczęściej doradza w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowych i praw autorskich oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji głównie dla klientów z branży tytoniowej, fashion, FMCG i farmaceutycznej. Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu zarządzania i ochrony własności intelektualnej oraz radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Facebook