JAKUB MAZERANT

IllustrateYourLife

Założyciel studia IllustrateYourLife (www.illustrateyourlife.com), inicjator Projektu Pieces (www.piecesbooks.com). Animator kultury, kurator, promotor, organizator wystaw i rozmaitych przedsięwzięć artystycznych. Ilustrator, twórca komiksów. Od 2007 roku zamieszkały w Sydney w Australii.

Facebook