IGA OPPELN-BRONIKOWSKA

Kancelaria Hasik Rheims & Partners

Iga wraz z zespołem Kancelarii Hasik Rheims & Partners doradza Klientom w ich bieżącej działalności, a także w ramach postępowań sądowych oraz negocjacji. Ma doświadczenie w negocjowaniu i sporządzaniu umów licencyjnych, a także w zakresie ochrony know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentowała podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Iga jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła także szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Izbę Adwokacką w Warszawie.

Facebook